Westermarckin maineenpalauttajat

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Tieteessä tapahtuu
Volym: 36
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 74
eISSN: 1239-6540


Nyckelord

Ethics, History of Ideas, Westermarck

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:16