The challenge of digital divide and diversity in future youth information work

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Widén, Muhaimin Karim
Redaktörer: Hongxiu Li, Reima Suomi, Agusta Palsdottir, Roland Trill, Hamed Ahmadinia
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018)
Seriens namn: TUCS Lecture Notes
Nummer i serien: 28
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 95
ISBN: 978-952-12-3726-3
ISSN: 1797-8823

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:02