Idérikt, kunnigt och nyskapande om kläder. [Recension av] Marie Ulväng, Klädekonomi och klädkultur: Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet (Möklinga: Gidlunds förlag 2012). 319 s

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ann-Catrin Östman
Publisher: SVENSKA HISTORISKA FORENINGEN
Publication year: 2015
Journal: Historisk tidskrift
Journal acronym: HIST TIDSKR-SWEDEN
Volume number: 135
Issue number: 1
Start page: 134
End page: 139
Number of pages: 6
ISSN: 0345-469X

Last updated on 2020-30-03 at 05:34