Computational Chemistry Studies of LIGNOLs

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg T, Eklund P, Hotokka M
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Lecture Notes in Computer Science
Tidskriftsakronym: LECT NOTES COMPUT SC
Volym: 7782
Artikelns första sida, sidnummer: 553
Artikelns sista sida, sidnummer: 557
Antal sidor: 5
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 03:39