Citizens and Political Sophistication

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Oscarsson Henrik, Lauri Rapeli
Redaktörer: Dalton Russel
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Oxford University Press
Moderpublikationens namn: Oxford Handbook of Politics
Seriens namn: Oxford Research Encyclopedias

Senast uppdaterad 2019-18-02 vid 03:18