Editorial: Morphologically Complex Words in the Mind/Brain

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Leminen A, Lehtonen M, Bozic M, Clahsen H
Förläggare: FRONTIERS MEDIA SA
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Frontiers in Human Neuroscience
Tidskriftsakronym: FRONT HUM NEUROSCI
Volym: 10
Antal sidor: 3
ISSN: 1662-5161


Nyckelord

compound, decomposition, derivation, dyslexia, inflection, L2, morphology, semantics

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:40