Editorial: Special issue on health behavior change support systems

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kelders SM, Oinas-Kukkonen H, Oorni A, van Gemert-Pijnen JEWC
Förläggare: ELSEVIER IRELAND LTD
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: International Journal of Medical Informatics
Tidskriftsakronym: INT J MED INFORM
Volym: 96
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
Antal sidor: 2
ISSN: 1386-5056

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 03:20