Den svenska skolan - effektiv och jämlik

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Österbacka
Förläggare: EKON SAMFUNDETS TIDSKRIFT
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Ekonomiska Samfundets Tidskrift
Tidskriftsakronym: EKON SAMF TIDSKR
Volym: 57
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 94
Artikelns sista sida, sidnummer: 95
ISSN: 0013-3183

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:19