Unprotected Carbohydrates as Starting Material in Chemical Synthesis: Not Just a Challenge but an Opportunity

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saloranta T, Leino R
Förläggare: GEORG THIEME VERLAG KG
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Synlett
Tidskriftsakronym: SYNLETT
Volym: 26
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 421
Artikelns sista sida, sidnummer: 425
Antal sidor: 5
ISSN: 0936-5214


Nyckelord

carbohydrates, chemoselectivity, chiral pool, green chemistry, regioselectivity

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:10