Det råa våldet och ungdomar som avrättar – skrämmande ämnen i svensk ungdomsbok sedda ur franskt perspektiv. [Recension av] Valérie Alfvén: Violence gratuite et adolescents- bourreaux. Réception, traduction et enjeux de deux romans suédois pour adolescents, en France, au début des années 2000. Forskningsrapporter/Cahiers de la recherche – Stockholms universitet, Stockholm 2016

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Svante Lindberg
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 118
Artikelns sista sida, sidnummer: 121

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 03:14