REGULATION BY EGF IS MAINTAINED IN AN OVEREXPRESSED CHIMERIC EGFR NEU RECEPTOR TYROSINE KINASE

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: LEHVäSLAIHO H, SISTONEN L, DIRENZO F, PARTANEN J, COMOGLIO P, HÖLTTÄ E, ALITALO K
Förläggare: WILEY-LISS
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Journal of Cellular Biochemistry
Tidskriftsakronym: J CELL BIOCHEM
Volym: 42
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 123
Artikelns sista sida, sidnummer: 133
Antal sidor: 11
ISSN: 0730-2312
eISSN: 1097-4644

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:20