Identification of lignans by liquid chromatography-electrospray ionization ion-trap mass spectrometry

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik C. Eklund, M. Josefin Backman, Leif Å. Kronberg, Annika I. Smeds and Rainer E. Sjöholm
Förläggare: JOHN WILEY & SONS LTD
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Journal of Mass Spectrometry
Tidskriftsakronym: J MASS SPECTROM
Volym: 43
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 107
Antal sidor: 11
ISSN: 1076-5174


Abstrakt

A versatile method for analyses of lignans was developed using LC separation on a C8 column followed by fragmentation and detection of ions produced in the ion trap. Copyright (c) 2007 John Wiley & Sons, Ltd.


Nyckelord

ESI, fragmentation, ion trap, lignan, MS

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 02:59