Introduction to the special issue on Lifestyle and Mobile Communication

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Harry Bouwman, Mark de Reuver, Anna Sell, Pirkko Walden
Förläggare: ELSEVIER SCIENCE BV
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Telematics and Informatics
Tidskriftsakronym: TELEMAT INFORM
Volym: 31
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: V
Artikelns sista sida, sidnummer: VI
Antal sidor: 2
ISSN: 0736-5853

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 04:34