Postsocialism as a return: Notes on a discursive strategy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lagerspetz M
Förläggare: SAGE PUBLICATIONS INC
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: East European Politics and Societies
Tidskriftsakronym: E EUR POLIT SOC
Volym: 13
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 377
Artikelns sista sida, sidnummer: 390
Antal sidor: 14
ISSN: 0888-3254

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:13