Effect of the extraction method on the lignan yield from different plant materials

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Willfor S, Holmbom B, Eklund P, Sjoholm R, Smeds A
Förläggare: GEORG THIEME VERLAG KG
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Planta Medica
Tidskriftsakronym: PLANTA MED
Volym: 74
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 918
Artikelns sista sida, sidnummer: 918
Antal sidor: 1
ISSN: 0032-0943

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 04:05