Pinobatol - a novel spirodienone sesquineolignan

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sinkkonen J, Liimatainen J, Karonen M, Wiinamaki K, Eklund P, Sjoholm R, Pihlaja K
Förläggare: GEORG THIEME VERLAG KG
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Planta Medica
Tidskriftsakronym: PLANTA MED
Volym: 75
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 927
Artikelns sista sida, sidnummer: 927
Antal sidor: 1
ISSN: 0032-0943

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:41