Binding affinities of different metal ions to unbleached hardwood kraft pulp

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pingping Su, Kim Granholm, Leo Harju, Ari Ivaska
Förläggare: WALTER DE GRUYTER GMBH
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Holzforschung
Tidskriftsakronym: HOLZFORSCHUNG
Volym: 65
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 619
Artikelns sista sida, sidnummer: 622
Antal sidor: 4
ISSN: 0018-3830
eISSN: 1437-434X


Nyckelord

affinity, functional groups, metal ions, potentiometric titration, pulp, sorption

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:47