Millainen sopeutumisvalmennus vaikuttaa vaikeasti afaattisten puhujien kommunikointikykyyn?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pirkko Rautakoski
Förläggare: Finnish Association of Speech and Language Research
Publiceringsår: 2002
Tidskrift: Puhe ja kieli
Volym: 22
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 63
Artikelns sista sida, sidnummer: 86
eISSN: 2342-7213


Nyckelord

Aphasia, Aphasia treatment

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 03:55