Self-perceptions of functional communication performance during total communication intervention

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pirkko Rautakoski
Förläggare: Psychology Press
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Aphasiology
Volym: 25
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 826
Artikelns sista sida, sidnummer: 846


Nyckelord

Aphasia, Functional communication, ICF, Self-assessment

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 03:34