Partners' self-perceptions of the use of different communication strategies during total communication intervention

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rautakoski Pirkko
Förläggare: PSYCHOLOGY PRESS
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Aphasiology
Tidskriftsakronym: APHASIOLOGY
Volym: 25
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 1523
Artikelns sista sida, sidnummer: 1542
Antal sidor: 20
ISSN: 0268-7038


Abstrakt

Conclusions: Communication partners perceive that they often use different strategies to support communication. The self-assessment method can make the partners more aware of these strategies. An intervention can increase the partners' awareness of the comprehension problems of their aphasic partners.


Nyckelord

Aphasia, Communication strategies, Partners' support, Total communication

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:48

Dela länk