An autocrine sphingosine-1-phosphate signaling loop enhances NF-κB-activation and survival

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Blom T, Bergelin N, Meinander A, Löf C, Slotte JP, Eriksson JE, Törnquist K
Förläggare: BIOMED CENTRAL LTD
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: BMC Cell Biology
Tidskriftsakronym: BMC CELL BIOL
Volym: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
Antal sidor: 11
ISSN: 1471-2121
eISSN: 1471-2121


Abstrakt

Conclusions: We propose a self-amplifying loop of autocrine S1P with capacity to enhance cell survival. The mechanism provides increased understanding of the multifaceted roles of S1P in regulating cell fate during normal development and carcinogenesis.

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 04:04