What is camouflage through distractive markings?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Merilaita S, Schaefer HM, Dimitrova M
Förläggare: OXFORD UNIV PRESS INC
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Behavioral Ecology
Tidskriftsakronym: BEHAV ECOL
Volym: 24
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: e1271
Artikelns sista sida, sidnummer: e1272
Antal sidor: 2
ISSN: 1045-2249
eISSN: 1465-7279

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 02:41