Alluring illusions: a comment on Kelley and Kelley

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Merilaita S
Förläggare: OXFORD UNIV PRESS INC
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Behavioral Ecology
Tidskriftsakronym: BEHAV ECOL
Volym: 25
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 466
Artikelns sista sida, sidnummer: 466
Antal sidor: 1
ISSN: 1045-2249
eISSN: 1465-7279

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:41