Bioactive glass and sol-gel-derived TiO2 coatings

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Moritz N, Vedel E, Ylanen H, Jokinen M, Peltola T, Areva S, Hupa M, Yli-Urpo A
Förläggare: MATRICE TECHNOLOGY LIMITED
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Materials Technology
Tidskriftsakronym: MATER TECHNOL
Volym: 18
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 32
Antal sidor: 4
ISSN: 1066-7857

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 03:56