Hans Ruin och den fria essän - exemplet "Visioner som slockna"

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Redaktörer: Holmberg Claes-Göran, Ljung Per Erik
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Lund University Open Access
Moderpublikationens namn: Översättning - adaption, interpretation, transformation
Seriens namn: International Association of Scandinavian Studies. Proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 10
ISBN: 978-91-7473-839-1


Nyckelord

essäistik, Hans Ruin


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:48