Production of Lactic Acid/Lactates from Biomass and Their Catalytic Transformations to Commodities

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Päivi Mäki-Arvela, Irina L. Simakova, Tapio Salmi, Dmitry Yu. Murzin
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Chemical Reviews
Tidskriftsakronym: Chem. Rev.
Volym: 114
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1909
Artikelns sista sida, sidnummer: 1971
eISSN: 1520-6890

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 08:17