Fortune and risk in early modern times. [Rec. av] Kristiina Savin, Fortunas klädnader

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svenskt folkliv
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Tidskriftsakronym: ES
Volym: 44
Artikelns första sida, sidnummer: 151
Artikelns sista sida, sidnummer: 153
eISSN: 0348-9698

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:01