HD 2014:61 om ett regresskrav för avtalsvite som direkt eller indirekt förlust - pest eller kolera?

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Publication year: 2014
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Journal acronym: JFT
Issue number: 5
Start page: 381
End page: 392
eISSN: 0040-6953

Last updated on 2020-10-07 at 04:24