Dynamic simulation of particle motion in pigment coating colors

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martti Toivakka
Redaktörer: Nam-Seok Cho
Förläggare: Korean Society of Wood Science and Technology
Förlagsort: Cheongju
Publiceringsår: 1999
Förläggare: Korean Society of Wood Science and Technology
Moderpublikationens namn: Paper, year 2000 : the meeting of Eastern and Western world, October 4-8, 1999, Auditorium, Forest Research Institute, Seoul, Korea : proceedings of the 1st International Joint Seminar on Pulp and Paper Technology between Korea and Finland
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 65
Antal sidor: 9

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 05:10

Dela länk