Expression and significance of HERG (KCNH2) potassium channels in the regulation of MDA-MB-435S melanoma cell proliferation and migration.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Afrasiabi E, Hietamäki M, Viitanen T, Sukumaran P, Bergelin N, Törnquist K
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Cellular Signalling
Volym: 22
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 64
eISSN: 1873-3913

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:35