Do as I say, Not(ch) as I do: Lateral control of cell fate.

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sjöqvist M, Andersson ER
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Developmental Biology
Volym: 447
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 58
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:08