Villkorad tillvaro i Fattigsverige. Recension av Uje Brandelius och Clara Dackenbergs Hemma hos Harald Henriksson

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 50
Artikelns sista sida, sidnummer: 51

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 07:40