Effect of CeO2 doping on thermal, optical, structural and in vitro properties of a phosphate based bioactive glass

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. Massera, M. Vassallo-Breillot, B. Törngren, B. Glorieux, L. Hupa
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Non-Crystalline Solids
Volym: 402
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 03:06