Derivation of Concurrent Programs by Stepwise Scheduling of Event-B Models

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Fredrik Degerlund, Kaisa Sere, Marina Waldén
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Formal Aspects of Computing
Volym: 26
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 281
Artikelns sista sida, sidnummer: 303
eISSN: 1433-299X

Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 04:39