Including Model-Based Statistical Testing in the MATERA Approach

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Bäcklund, Fredrik Abbors, Dragos Truscan
Redaktörer: Thomas B, Hajo E, Marc-Florian W, Sebastian W
Förläggare: Fraunhofer Focus
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Moderpublikationens namn: Proceedings of 3rd Workshop on Model-based Testing in Practice (MOTIP 2010)

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:36