Kielioppi verkostona

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Urpo Nikanne
Redaktörer: Juha Janhunen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Sphinx
Moderpublikationens namn: Sphinx . Societas Scientiarum Fennica, yearbook 2013-2014
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 88
ISSN: 0783-5892

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 04:30