Sentence-initial adverbials in written texts: On discourse functions and cognitive motivations

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Laure Sarda, Shirley Carter-Thomas, Benjamin Fagard, Michel Charolles
Förlagsort: Louvain-la-Neuve
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Presses Universitaires de Louvain
Moderpublikationens namn: Adverbials in Use: From Predicative to Discourse Functions
Seriens namn: Corpora and Language in Use
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 132
ISBN: 978-87558-306-2
eISBN: 978-2-87558-307-9
ISSN: 2034-6417

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 02:58