Model-Based Testing using System vs. Test Models - What is the Difference?

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malik Q, Jääskeläinen A, Virtanen H, Katara M, Abbors F, Truscan D, Lilius J
Redaktörer: Roy Sterritt, Brandon Eames, Jonathan Sprinkle
Förläggare: IEEE Computer Society
Publiceringsår: 2010
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: 2010 17th IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems
Artikelns första sida, sidnummer: 291
Artikelns sista sida, sidnummer: 299
ISBN: 978-0-7695-4005-4

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 03:58