Adverbials of 'manner' and 'manner plus' in written English: Why initial placement?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Förläggare: Suomen kielitieteellinen yhdistys SKY
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Sky Journal of Linguistics
Volym: 21
eISSN: 1796-279X

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:52