Corpora and discourse analysis

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Anke Lüdeling, Merja Kytö
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2008
Förläggare: De Gruyter
Moderpublikationens namn: Corpus Linguistics: An International Handbook
Seriens namn: Handbooks of Linguistics and Communication Science Series
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1043
Artikelns sista sida, sidnummer: 1069

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:46