Han trodde och kämpade för friheten: Recension av Nils Erik Forsgårds bok Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gustav Björkstrand
Publication year: 2014
Journal: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
Issue number: 9.10.2014

Last updated on 2020-25-05 at 05:38