Some notes on convex relaxations

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tapio Westerlund, Andreas Lundell, Joakim Westerlund
Redaktörer: Pierucci, Sauro
Förläggare: Associazione Italiana di Ingegneria Chimica
Förlagsort: Milano
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Icp -Milano-
Förläggare: Associazione Italiana di Ingegneria Chimica
Moderpublikationens namn: Tenth International Conference on Chemical and Process Engineering ICheaP-10
Seriens namn: AIDIC conference series
Volym: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 383
Artikelns sista sida, sidnummer: 392
ISBN: 978-88-95608-58-7
eISBN: 2036-5969
ISSN: 0390-2358
eISSN: 2036-5969

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 05:21