Sulfuric acid induced low temperature corrosion in recovery boilers

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emil Vainio, Tor Laurén, Nikolai DeMartini, Anders Brink, Mikko Hupa
Redaktörer: Markus Nieminen, Päivi Lampinen
Förlagsort: Vanda
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Suomen Soodakattilayhdistys / Finnish Recovery Boiler Committee
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 2014 International Chemical Recovery Conference
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 189
Artikelns sista sida, sidnummer: 203
ISBN: 978-952-68166-0-9
eISBN: 978-952-68166-2-3, 978-952-68166-1-6


Nyckelord

Corrosion, Full-scale measurements, kraft recovery boilers, LOW TEMPERATURE

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 03:36