Country report on Finland

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Kettunen
Förläggare: Association of European Regions
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 19


Nyckelord

Regions, Finland

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 04:39