The Finn-Kin study: A sample and method description of a Finnish population-based study of kin-recognition, incest aversion and altruism

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Albrecht, Jan Antfolk, Debra Lieberman, Christopher Harju, Kenneth Sandnabba, Pekka Santtila
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Social Sciences Research
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 915
Artikelns sista sida, sidnummer: 926

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 04:49