Patristisen ajan käsityksiä Jeesuksen juutalaisuudesta

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Tom Holmén, Vesa Ollilainen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Juutalainen Jeesus
Seriens namn: Studier i exegetik och judaistik utgivna av Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 235
Artikelns sista sida, sidnummer: 250
ISBN: 978-952-12-2631-1
ISSN: 1796-5624

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 03:14