Patristisen ajan käsityksiä Jeesuksen juutalaisuudesta

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anni Maria Laato
Editors: Tom Holmén, Vesa Ollilainen
Place: Åbo
Publication year: 2011
Publisher: Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
Book title: Juutalainen Jeesus
Title of series: Studier i exegetik och judaistik utgivna av Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 10
Start page: 235
End page: 250
ISBN: 978-952-12-2631-1
ISSN: 1796-5624

Last updated on 2020-09-04 at 09:04