Exponential and power transformations for convexifying signomial terms in {MINLP} problems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lundell A, Westerlund T
Redaktörer: Bruzzone L
Förläggare: ACTA Press
Publiceringsår: 2008
Förläggare: ACTA Press
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 27th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control
Artikelns första sida, sidnummer: 154
Artikelns sista sida, sidnummer: 159
ISBN: 978-0-88986-711-6

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:51