Apocalyptic Management by Monte Kim Miller

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Leppäkari
Förläggare: Academic Publishing, Inc
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of religion and violence
Volym: 2
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 122
Artikelns sista sida, sidnummer: 133
eISSN: 2159-6808

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:02