Sosiaalipalvelut kuntien hallinto- ja palvelurakenteiden murroksessa

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sakari Möttönen, Pekka Kettunen
Redaktörer: Riitta Haverinen, Marjo Kuronen, Tarja Pösö
Förlagsort: Tampere
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Vastapaino
Moderpublikationens namn: Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 124


Nyckelord

social services, local governments, change

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 07:39